Rola podręczników szkolnych w kształceniu młodzieży

Etap edukacyjny, jakim jest liceum, otwiera przez wydawcami ogromne pole manewru. Duża ilość przedmiotów licealnych, zróżnicowanie poziomów w różnych szkołach czy mnogość programów edukacyjnych sprawiają, że istnieje również zapotrzebowanie za wybór spośród podręczników. Podręczniki do liceum różnią się pod względem merytorycznym jak i wizualnym. Nie jest łatwo dzisiaj trafić do młodego odbiorcy w sposób atrakcyjny, jednocześnie przekazując mu konieczną wiedzę.

Rynek podręczników szkolnych jest dzisiaj bardzo szeroki i daje ogromne możliwości. Wiele wydawnictw prześciga się w promowaniu swoich podręczników, chcąc dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Jednak nie zawsze będą to podręczniki wartościowe merytorycznie. Przedstawiciele wydawnictw starają się docierać bezpośrednio do szkół i nauczycieli, prezentując swój asortyment. Wiadomo, że najlepiej jest podjąć decyzję, biorąc konkretny podręcznik do ręki i poznając jego zawartość. Często bywa tak, że podręczniki do liceum trafiają w ręce nauczycieli darmowo – jako forma promocji i zachęta do zakupu dla całej szkoły. Nauczyciel nie musi wtedy kupować podręcznika dla siebie a jedynie zasugerować jego kupno uczniom.

Aby zdobyć rzeszę zadowolonych użytkowników, konieczne jest takie przygotowanie podręcznika, by korzystanie z niego przyniosło jak najlepsze rezultaty. W przypadku liceum – podręcznik jest nieocenioną pomocą w nauce do matury i jej wynik będzie tak naprawdę wyznacznikiem jego jakości. Dostosowanie do aktualnej podstawy programowej i wyjście naprzeciw potrzebom współczesnego licealisty jest więc priorytetem dla współczesnych twórców podręczników szkolnych.

W jaki sposób podręczniki będą wykorzystywane w szkolnej rzeczywistości? Z jednej strony będą pewnego rodzaju źródłem wiedzy, którym może posiłkować się nauczyciel przekazując uczniom tę wiedzę. W tym wypadku będą podstawowym narzędziem pracy. Zamieszczone w nich teksty źródłowe, dane naukowe, wykresy, mapki w naturalny sposób odciążają nauczyciela przygotowującego daną lekcję. Z drugiej strony podręczniki szkolne będą nieocenioną pomocą w samokształceniu ucznia w domu, jako narzędzie do powtarzania wiadomości lub nadrabiania zaległej wiedzy. Jeśli podręcznik jest merytorycznie dobrej jakości i przekazywana w nim wiedza jest zrozumiała dla ucznia – będzie on wykorzystywał podręcznik do powtarzania wiadomości przed sprawdzianem czy egzaminem.

Ogromna ilość podręczników szkolnych dostępnych w sklepach jest więc wielkim wyzwaniem przede wszystkim dla nauczycieli. To oni, kierując się dobrem ucznia, muszą wybrać podręczniki, które najlepiej spełnią swoje zadanie.

Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com